دستگاه لیزر فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )

نامهای رایج : فوتینیا , فوتونیا , فتونیا , فوتنیا , درختچه سه رنگ , توت جشن سال نو میلادی

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Photinia , دستگاه لیزر زرشک زینتی

اسم علمی : Photinia

خانواده : Maloideae دستگاه لیزر سرخیان

فوتونیا اساس دار

رنگ دستگاه لیزر : سفید

شکل دستگاه لیزر : هر دستگاه لیزر ۸ تا ۶ میلیمتر پهنا داراست ولی تعداد متعددی از آن‌ها در دستگاه لیزر آذین خوشه ای به پهنای ۱۶ تا ۱۰ سانتیمتر شکوفا می‌شوند .

میوه : میوه کوچک سیب صورت و به مقدار 4 تا 12 میلی متر و به خیل‌عظیم هست . میوه ها در پاییز می رسند و اغلب به طور آویز تا گذشته از فصل‌زمستان باقی می‌مانند . میوه ها به عنوان غذا بوسیله پرنده ها گزینه به کار گیری قرار گرفته و بذر آنان از روش مدفوع پرندگان دور از هم می شود .

میزان حد عمده : 5 متر ارتفاع و 5 متر گستردگی

فصل دستگاه لیزر دهی : آوریل , مه یا این که ژوئن

برگ : یرگ های سبز براق که در جور دوست داستنی Red Robin برگها به رنگ قرمز‌رنگ زرشکی می‌باشند .

خاستگاه و موطن گیاه : جنوب و شرق آسیا

توضیحات راجع به گیاه و شرایط مراقبت آن :

نام گیاه شناسی برگرفته از photeinos ( واژه یونانی ) به معنای درخشان و اشاره به برگ اکثر زمان ها براق گیاه داراست . دسته هایی از آن همیشه سبز میباشند , البته گونه های برگ ریز نیز وجود دارا‌هستند . محدوده ارگانیک از این نوع بخش ها گرم معتدل آسیا , از هیمالیا شرق به ژاپن و جنوب به هند و تایلند است . با این وجود , به طور گسترده ای در سراسر عالم به عنوان گیاهی زینتی کاشته می گردند .

سه رنگ هرس شده

فوتینیا درختچه همیشه سبز دوستداشتنی با برگ های سبز درخشان , دستگاه لیزر های سفید و برگ های پهن و شاخه های برنا قرمز است . شایسته ترین مدل از فوتینیا Photinia Red robin – fraseriرابین قرمز رنگ است که اغلب تحت عنوان یک درختچه تک کاشت یا تحت عنوان یک پرچین و دیوارهمیشه سبز متراکم و با سرعت رویش بالا کاشته میشود .

خاک مناسب :

در طیف وسیعی از خاک ها به نیکی رویش می نماید و به زهکشی عالی نیاز داراست و در خاک های مدام مرطوب دچار پوسیدگی ریشه می شود . خاکی با نسبت برابر شن و رس , خاکی مناسب برای درخت سه رنگ است . بیشتر نوع ها حالت خاک اسیدی و یا وضعیت قلیایی را تحمل می نماید اما نوع هایbeauverdiana و villosa از خاک گچی استقبال نمی کند و نیاز به محیط خنثی یا موقعیت اسیدی خاک داراست .

روشهای ازدیاد و نشر :

تکثیر با بذر : شما می توانید گونه هایی از فوتونیا مثل villosa و davidiana را از روش کاشت دانه تکثیر فرمایید . کاشت بذر در بهار بعد از تیمار سرمایی احتمال دارد جوانه زنی را بهبود بخشد .

انتشار با قلمه : شایسته ترین روش برای ازدیاد و نشر ارقام فوتینیا از جمله fraseriAGM , Canivily و Red Robin یا این که Redstart به وسیله قلمه چوب نرم در اوایل فصل‌تابستان یا قلمه نیمه رسیده در تابستان و فصل‌پاییز است . برای این عمل قلمه های نیمه چوبی به طول ۱۵ سانتیمتر که در نقطه نهایی فصل‌تابستان از گیاه گرفته شده باشد را در بستری تشکیل‌شده از شن , پیت ماس و پرلیت می‌کارند . ریشه دار شدن قلمه ها سه ماه به ارتفاع می انجامد .

خوابانیدن شاخه : رایج نمی باشد .

لینک و پیوند زدن : برای برخی دسته ها از لینک زدن برای انتشار بهره می گردد .

نیاز های نوری :